Vask af kalechedug (acryldug)     Vask af sejl, Klik her

Vask

Kaleche eller sprayhood inkl. vinduer tåler almindelig vask med finvaskemidler ved 30C.

 

Må ikke kemisk renses eller højtryksspules.

 

Vask tilrådes minimum en gang pr. sæson, for at modvirke mug og skimmelsvampe.

Vask kan foretages ved iblødsætning i finvaskemiddel ca. 6 timer, efterfulgt af rengøring med svamp eller børste.

 

Efter vask skylles kalechen grundigt i rent vand evt. tilsat eddike eller andet sæbeneutraliserende middel. Det anbefales at efterimprægnere efter vask med sæbe. 

 

Et godt råd

Efter det første år bør en let tilsmudset kaleche kun rengøres med børste i rent vand 30o C.
Efter andet år tilsættes evt. lidt finvaskemiddel. Generelt gælder det om at vaske så skånsomt som muligt.
Maskinvask (min. 30 kg's maskine) er hårdt ved kalechen og anbefales kun ved stærkt tilsmudsede kalecher (eller af magelighed). Der garanteres ikke for vinduer og tæthed efter maskinvask. (se rep. og vask)

 

Imprægnering

(Normalt ikke nødvendigt på nye kalecher.)
Til udvendig imprægnering mod vandgennemtrængning anvendes silikoneimprægneringsmiddel til tekstiler. Imprægneringen foretages bedst mens kaleche eller sprayhood sidder på båden. Materialet, der skal imprægneres, skal være rent og absolut tørt inden behandlingen påbegyndes.
Imprægneringsmidlet påføres bedst med en blød flad pensel på den udvendige side. Efter behandlingen må kalechen ikke rulles sammen i våd tilstand. Imprægneringen er først effektiv når materialet er helt tørt (hærdet). Silikoneimprægneringen efterlader normalt ingen skjolder ved korrekt anvendelse. (Undgå imprægneringsmiddel på vinduer.)
Bliver kalechen ikke tæt efter silikoneimprægnering, kan "Acapella" kalecherenoveringsmiddel anvendes. Schultz Sejlmageri anbefaler kun brug af ufarvet "Acapella" kalecherenoveringsmiddel og kun på ældre kalecher. Vi gør opmærksom på at imprægneringen efterlader en fedtet overflade, der kan samle smuds.

 

Jordslag

(Angreb af sortskimmelsvampen Aspergillus).
Til indvendig forebyggende behandling mod jordslag anvendes et desinfektionsmiddel der indeholder benzalkoniumklorid.
F. eks.  JSH 100, Rodalon Udendørs 9,5 %, Kvanol. (Reg. varemærker DK)

Påfør opløsningen ufortyndet på indvendig side og lad det tørre inden sammenpakning. Det er underordnet om man benytter opløsningen på en våd eller tør overflade. Sørg for en grundig gennemvædning af materialet.
Kan benyttes før og efter imprægnering med silikone.
Påføres med pensel, svamp eller blomstersprøjte. Inden behandling skal man sørge for at kalechen er skyllet grundigt med rent vand, da benzalkoniumklorid ikke kan forenes med sæberester.
Schultz Sadelmageri anbefaler behandling ved sæsonstart og ultimo august, når svampesæsonen sætter ind.

 

Jordslag fjernes

Er skaden sket, findes der midler til at fjerne jordslag med. Midlerne indeholder stærke klorforbindelser, hvorfor der skal udvises forsigtighed under behandlingen. Test altid virkningen af stærke rengøringsmidler på et ikke synligt sted, da nogle midler kan efterlade skjolder eller misfarvning. Vask det behandlede materiale grundigt efter behandling.

(Professionel hjælp kan anbefales!)

.

 

 

  

 

Schultz Sejlmageri • Hesselly 8 • Industri Nord 2 • 6000 Kolding • tlf. 76 32 12 00 • info@schultz-kalecher.dk